Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Specialismen muziektherapie

Voor mensen met een taalstoornis

SMTA staat voor Speech-Music Therapy for Aphasia en is een combinatiebehandeling van logopedie en muziektherapie. SMTA is bedoeld voor mensen met een taalstoornis als gevolg van een hersenbeschadiging (afasie) of een stoornis van de mondspieren (verbale apraxie). Muziek, met name melodie en ritme, kan het spreken ondersteunen en stimuleren. In de behandeling koppelen we een klank, woord of een zin aan een melodie, waardoor us gemakkelijker die klanken, woorden of zinnen kunt vormen. Door veelvuldige herhaleing maakt u zich het vormen van de klanken, woorden en zinnen eigen.

Neurologische muziektherapie

Op neurologisch gebied kan muziektherapie worden ingezet bij cognitieve problemen, spraak/taalproblemen en motorische problemen. Bijvoorbeeld na een beroerte of bij mensen met Parkinson of dementie. Bij deze behandeling wordt door de muziektherapeut vaak samengewerkt met de logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en/of psycholoog.