Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Najaar 2012: afspraken maken


Het najaar van 2012 heeft zich bij Opella gekenmerkt door het maken van afspraken met externe partijen over het afschaffen van regels. Bijvoorbeeld met de zorgkantoren, omdat werken zonder regels deels haaks staat op bestaande inkoopvoorwaarden van de zorgkantoren. Maar ook met de gemeenten, omdat we niet alleen te maken hebben met landelijke, maar ook met lokale overheid.

Een belangrijke stap die we hebben bereikt is dat Opella sinds 1 januari 2013 zelf regelarm mag indiceren voor haar klanten: we brengen in beeld waar de klant behoefte aan heeft, stellen zelf de indicatie daarvoor en maken met de klant heldere afspraken over de financiering. Het proces rondom indicaties stellen was vaak lastig en op deze manier kunnen we dit eenvoudiger maken. Verder heeft Opella van de zorgkantoren voor 2013 een vast budget gekregen, waarbij we hebben afgesproken dat we voor hetzelfde geld meer mensen gaan helpen. Dit betekent geen gesprekken meer over uren en facturen, maar onze tijd besteden aan de klant.

Gemeenten
Een deel van de zorg wordt gefinancierd door de lokale gemeenten via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Het is voor Opella belangrijk ook met hen afspraken te maken over het afschaffen van regels en het slim organiseren van de zorg. De gemeenten in het werkgebied staan positief tegenover het regelarm werken. De gesprekken met de gemeente Ede zijn in een vergevorderd stadium om in een deel van de gemeente te gaan starten met het afschaffen van regels rondom de inzet van huishoudelijke hulp zorg vanuit de WMO. 

Klankbord
Een aantal externe partijen neemt deel aan een klankbordgroep van Opella. Daarnaast is er een interne klankbordgroep in het leven geroepen. Ideeën en voorstellen op het gebied van afschaffen van regels worden in deze groepen besproken om op die manier op een open manier na te gaan of de aanpak goed verloopt en of er welke aanvullende ideeën er zijn .