Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Trainingen

Het trainingsaanbod voor volwassenen bestaat uit:

Tijdens de trainingen wordt geoefend met het aanleren en verbeteren van sociale vaardigheden en het leren omgaan met partners/ouders met dementie.


Assertiviteitstraining                                                                     

Wilt u meer in eigen kracht staan en weerbaarder zijn in het omgaan met anderen? Opella biedt een training voor volwassenen (18 en ouder) om sociale vaardigheden aan te leren op het gebied van assertiviteit.

Hiermee helpen wij u

Doel van de training is dat u meer zelfvertrouwen ontwikkelt en op een goede manier voor uzelf op kan komen. Tijdens de trainingen krijgt u informatie en oefeningen we praktijksituaties en rollenspellen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • invloed van denken
  • stil staan bij gevoelens
  • begrenzen
  • balans tussen activiteit en rust/ontspanning
  • het geven en ontvangen van kritiek
  • omgaan met conflicten

U krijgt een werkmap mee met uitleg over assertiviteit en huiswerkopdrachten, zodat u in uw eigen tijd kan oefenen met assertief gedrag. Eventueel is er na de laatste groepsbijeenkomst nog een terugkombijeenkomst waar u lastige onderdelen nogmaals kunt oefenen. De trainingen worden gegeven door een ervaren maatschappelijk werker en een vrijwilliger. Per training zijn er acht bijeenkomsten en gaan we uit van gemiddeld tien deelnemers. De trainingen worden minimaal twee keer per jaar aangeboden.

Voor wie?

De assertiviteitstrainingen van Opella zijn voor volwassenen/ouderen uit de gemeente Ede.

Wat zijn de kosten?

Van deelnemers aan de trainingen wordt een eigen bijdrage voor materiaalkosten gevraagd van 25 euro. 
Aan de trainingen zelf zijn geen kosten verbonden: deze vorm van hulpverlening wordt gefinancierd door de gemeente Ede

Meer weten?

Voor meer informatie over onze trainingen kun je terecht bij het Opella servicepunt via telefoon (0318 752222) of e-mail (servicepunt@opella.nl).

 

Cursus 'Omgaan met onbegrepen gedrag'

Door hersenaandoeningen als dementie, ziekte van Parkinson of na een CVA veranderen mensen. De cursus ‘Omgaan met onbegrepen gedrag’ gaat in op het veranderende gedrag als gevolg van deze ziektes, en wat dat voor de naasten betekent. Mantelzorgers krijgen informatie over het omgaan met de gedragsveranderingen en de cursus geeft de mogelijkheid om vragen te stellen en
ervaringen te delen met andere mantelzorgers.

Hiermee helpen wij u

Het doel van de cursus is om de mantelzorgers te informeren en te ondersteunen bij hun verzorgingstaak. De cursus stelt de partner en andere familieleden in staat beter in te spelen op gedrag en emoties en hierin een (nieuw) evenwicht te vinden.
De zorg is daardoor langer en beter vol te houden.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is dementie
  • Hoe uit zich dementie
  • Omgaan met dementie
  • Het kunnen volhouden van de zorg

Tijdens de bijeenkomsten krijgt u informatie, worden oefeningen gedaan en kunt u ervaringen delen met andere deelnemers.

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur.

Voor wie?

De cursus is bedoeld voor mantelzorgers van mensen met dementie.

Wat zijn de kosten?

Deelnemers betalen een eigen bijdragen van 35 euro voor het cursusmateriaal en koffie/thee.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze trainingen kun je terecht bij het Opella servicepunt via telefoon (0318 752222) of e-mail (servicepunt@opella.nl).