Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Zorg in de laatste levensfase

Veel mensen willen de laatste fase van hun leven graag thuis doorbrengen. Samen met de mensen om u heen maken de professionals en vrijwilligers van Opella dat mogelijk. U kunt aan huis een beroep doen op onze verpleegkundigen en verzorgenden of van hoogcomplexe zorg als dat nodig is.

Ondersteuning door vrijwilligers

Als een familielid of vriend u bijstaat in deze intensieve periode, dan is extra ondersteuning ook voor hen soms erg prettig. Onze Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg kunnen hiervoor zorgen.

Hospice Bennekom

Als het niet mogelijk of wenselijk is om de laatste fase van het leven thuis door te brengen, dan kunt u in Hospice Bennekom verblijven. Wij bieden een warme en veilige plek voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en nog maar enkele weken tot enkele maanden te leven hebben.

Meer weten?

Wilt u met iemand praten over de zorg die u nodig hebt? Belt of mailt u dan naar het Opella servicepunt via 0318 752222 of servicepunt@opella.nl.