Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Schoolmaatschappelijk werk

Wanneeer er (lichte) opvoedvragen zijn kan de schoolmaatschappelijk werker zowel ouders, kinderen als jongeren in Ede in een vroegtijdig stadium helpen.

De schoolmaatschappelijk werkers werken vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin en zijn actief op alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in de gemeente Ede. Hoe we u begeleiden wordt met u afgestemd.

Hiermee helpen wij u

U kunt bij schoolmaatschappelijk werk terecht met vragen die betrekking hebben op:

  • Gedrag van het kind zelf; hoe help ik mijn zoon of dochter om… (bijv. zich te uiten, voor zichzelf op te komen, minder vaak boos te worden, etc.)
  • Relatie tussen het kind en zijn of haar leeftijdgenoten
  • Relatie tussen het kind of de jongere en de anderen binnen gezin of familie
  • Omgaan van het kind of de jongeren bij echtscheiding of een nieuwe relatie van ouders
  • Verwerken van het overlijden van een dierbare
  • Vragen over de ontwikkeling van het kind op sociaal emotioneel gebied

Schoolmaatschappelijk werk bestaat uit:

  • Schoolondersteuning
  • Bemiddelen bij conflicten tussen school en gezin
  • Informatie en advies geven aan ouders en kinderen
  • Doorverwijzen naar speciale en geïndiceerde zorg

Voor wie?

Schoolmaatschappelijk werk is er voor leerlingen en hun ouders van het reguliere basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeente Ede wanneer er vragen zijn op het gebied van opvoeden, gedrag en relaties m.b.t. kinderen en pubers.
Op de basisscholen wordt de begeleiding vooral geboden aan ouders en hun kinderen. Op het voortgezet onderwijs ligt het accent op de gesprekken met de leerling zelf en worden ouders hier vervolgens bij betrokken.

Wat zijn de kosten?

Aan schoolmaatschappelijk werk zijn geen kosten verbonden: deze vorm van hulpverlening is mogelijk dankzij subsidie van de gemeente Ede. De schoolmaatschappelijk werkers werken vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Meer weten?

Op de website www.cjgede.nl vindt u veel informatie over wat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) doet, welke activiteiten het CJG organiseert en kunt u digitaal vragen stellen, ook anoniem. Het CJG Ede heeft ook een app, deze is te downloaden op een smartphone of tablet. Wilt u meer informatie of aanmelden, dan kunt u met hen contact opnemen. Wanneer u aangeeft op welke school uw kind zit, dan kan de schoolmaatschappelijk werker met u contact opnemen, telefoon: (0318) 745757 en e-mail: info@cjgede.nl. Of kijk op de website: www.cjgede.nl