Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Hoe tevreden bent u?

Beleidsadviseur Nellie Pels blogt over resultaten van regelarm werken

We meten de tevredenheid van onze klanten tegenwoordig via ZorgkaartNederland.nl. Dit is een mooi voorbeeld van wat wij ‘regelarm’ noemen. Minder rompslomp en meer aandacht voor onze klanten. Lees hoe het werkt!

Oude systeem kostbaar en tijdrovend
Vroeger  hield Opella eens in de twee jaar een grote tevredenheidmeting. Daarnaast gaven klanten een ‘eindwaardering’ als ze uit zorg waren. Een extern bureau werd ingeschakeld vanuit het kwaliteitscertificaat. U kunt zich voorstellen dat dit veel geld kostte. Een ander nadeel was dat pas na zes maanden de uitslag bekend was. Opella kon dus niet direct actie ondernemen op wat de klant aangaf. Nog een nadeel was de tijd die iedereen kwijt was om alles te regelen rondom de evaluaties.

Zorgkaartnederland.nl  = makkelijk en efficiënt
Opella heeft een makkelijkere en efficiëntere manier gevonden om de tevredenheid te meten: ZorgkaartNederland.nl. Iedere klant of de wettelijk vertegenwoordiger heeft eind oktober een uitnodiging gekregen om de waardering over de zorg te plaatsen op de site van ZorgkaartNederland.nl. Ook als klanten uit zorg zijn krijgen zij de vraag of zij een ‘eindwaardering’ op de site willen plaatsen. De waardering is meteen te zien en Opella kan dus ook meteen reageren of eventuele verbetermaatregelen opstellen.

Beoordelingen vormen gemiddeld cijfer
Alle waarderingen worden bij elkaar opgeteld en hieruit komt een gemiddeld cijfer. Alle waarderingen zijn voor iedereen die de internetsite bezoekt te bekijken. Ook onze verzorgenden of zorgondernemers kunnen meteen zien wat hun afdeling scoort aan tevredenheid. En kunnen dus ook bij aandachtspunten van klanten een verbetermaatregel opstarten. De beoordelingen van klanten zijn anoniem.

Alleen maar voordelen
Het is dus een heel open systeem, dat voor iedereen inzichtelijk is. Opella kan direct reageren op eventuele verbeterpunten waardoor de kwaliteit van zorg omhoog gaat. Er is voor Opella weinig tot geen administratieve last en de kosten zijn vele malen minder. Alleen maar voordelen dus.

TIP | Ga naar ZorgkaartNederland.nl

1.Opella hecht veel waarde aan het meten van tevredenheid van de klanten. Als u als klant nog geen tevredenheid heeft ingevuld; wilt u dit dan alsnog doen? Alleen zo kan Opella continu verbeteren.

2.Medewerkers kunnen klanten stimuleren om het formulier in te vullen of de internetsite te bezoeken.

3.Ook kunnen medewerker zelf kijken hoe het organisatieonderdeel scoort waarin zij werken. Het is voor hen leuk om te zien wat goed gaat, en goed om te veranderen waar een reden voor is.

 

 

Wat vindt u? Laat hier uw reactie achter over bovenstaande blog.