Servicepunt 0318 752222

Bel Me Terug

Organisatie: bestuur en directie

 

Raad van Bestuur 

 

Niemand hoeft zo kwetsbaar te zijn dat je volkomen afhankelijk bent. Het gaat erom dat als je handicaps in je leven hebt jijzelf, naasten of professionals het mogelijk maken dat je je zelfstandigheid zoveel mogelijk behoudt. Als het om het nabij zijn van mensen gaat, zie ik dat als een rode draad in mijn loopbaan. Begonnen als 16-jarige in een verpleeghuis voor dementerenden, vakantiewerk, heb ik altijd de kans-kant gezien van mensen. Ik kan echt boos worden als mensen vanwege een ziekte of handicap weg worden gezet of minder serieus genomen. Het professioneel aanbieden van zorg en diensten vraagt vooral om het zo eenvoudig mogelijk aanbieden. Niet de cliënt is complex, wij van de zorg maken het te vaak complex. Eenvoud voor de cliënt betekent ook dat de cliënt zo veel mogelijk zelf keuzen kan maken. Laatst sprak ik een hoogbejaarde man die een kop koffie dronk in een van onze restaurants. Hij wist niet wie ik was. Hij vertelde me met tranen in z’n ogen hoe hij na jaren van geworstel erg genoot van de passende oplossingen die nu gevonden waren voor zijn ernstige zieke vrouw en hem, zodat ze toch nog heel veel samen konden doen. Daar gaat het om, voor mij een blijvende drijfveer.

Kars Hazelaar, voorzitter  

 

 

Directieteam
Ilse Jansen, directeur medische en verpleegkundige zorg
Eric Boerstoel, directeur bedrijfsvoering en financiën
Marga Meijer, directeur wonen en services

Opella heeft ook een Raad van Toezicht.

Secretariaat Raad van Toezicht en Raad van Bestuur
Marjanne Lafère, secretaresse
Postbus 677, 6710 BR Ede
E-mail: mlafere@opella.nl

Kijk hier voor een overzicht van de organisatiestructuur.